drie en redding

 

 

Er zijn drie soorten blusmiddelen: elektrische, chemische en biologische middelen. Omdat er verschillende soorten blusmiddelen beschikbaar zijn, is het aan te bevelen dat brandweerlieden en reddingswerkers bekend zijn met de juiste standaard van chemische blusmiddelen voor hun omgeving en gebied. De OVC heeft een gecodificeerd protocol gepubliceerd waarin staat hoe het blusmiddel moet worden ingezet voor een specifiek gebied onder de juiste middelen en omstandigheden. In veel gevallen is de norm niet bij wet voorgeschreven, zoals de WSSA. Een laborant kan er ook voor kiezen een norm voor blusmiddelen te hanteren die past bij zijn bedrijfsbehoeften. Wanneer de standaard echter is goedgekeurd als een goedgekeurd, verontreinigingsvrij materiaal, zou dit geen gevaar voor de gezondheid mogen opleveren. Bij nadere bestudering of onderzoek van de container kan echter blijken of er latente delen van milieuverontreiniging in de elektronische patronen aanwezig zijn. Hoe dan ook, bij het gebruik van het standaard brandblusmiddel van de OVC wordt er altijd voor gezorgd dat het beoogde effect, als dat er al is, van het brandblusmiddel wordt bereikt en dat er geen verontreiniging van interne onderdelen of van de opslagruimte van de patronen optreedt door de kracht die nodig is om het beveiligingsmechanisme en de drupwerking in de brandpreventieproducten in werking te stellen. Het doorbreken van de hechting van een “brandweerkazerne”-plan moet met de WMAO’s worden besproken voordat het wordt uitgevoerd. Het bespreken van het “brandweerkazerne”-plan is niet vereist vóór de implementatie, maar moet worden aanbevolen bij het risicobeheer. Meer informatie over normen en richtlijnen is te vinden in de WSSA-aanpassingen. De OVC zorgt in samenwerking met lokale overheden en hulpdiensten voor de meest effectieve opleiding en technische kennis voor het blussen van branden met brandblussers. De WMAO’s staan het gebruik van hun standaard en OVC-normen van brandblusmiddelen toe, omdat zij zich de samenwerking met de fabrikant, het vragen en de toekomstige verkoop van overheidsproducten realiseren. Het echte partnerschap begint met verzegelde discussie, evenementen, standaard koppeling, en voor een verenigde inspanning de WMAO als innovator op het gebied van brandbeveiliging apparaten, commerciële aannemers, inspecteurs, en hulpdiensten. Het exclusieve partnerschap van de OVC met de fabrikant zou wederzijds voordelige regionale opleiding en verkoop succes en toekomstige verkoop kunnen genereren. De OVC bevindt zich eenvoudigweg in de unieke positie dat zij de meeste van de beste visuele indrukken heeft. Facturering Door een brandblusser, of “draagbare boei”, met de klant te delen, zou de WMAO concurrerende tarieven voor benodigdheden moeten betalen, die aanzienlijke kortingen zouden kunnen omvatten voor het opdoen van ervaring met de redding en het beheer van een ARTIS. Een reddingsboei wordt echter niet meegerekend in de basiskosten van de brandblussers. De WMAO zou moeten proberen ten minste 200.000 dollar, maar waarschijnlijk aanzienlijk meer, aan hypothetische financiële mogelijkheden te verzamelen. Het zal waarschijnlijk moeten werken aan een evenredig percentage van de STAFF. Overeen- komstig kan de WMAO de aldus ter plaatse geïnde huur gebruiken in plaats van het station van overhead te voorzien. Verstrekking en gebruik van een site-licentie voor een gemakkelijk herkenbare centrale site, inclusief 4 voet hoge zijmuren, een minimum van 3 voet boven de grond voor brandbarrières, die gemakkelijk kunnen worden verwijderd, tegen een vergoeding. Deze locatie kan ook, maar is niet beperkt tot, een geschikte in- of uitgang bevatten voor de activiteiten die vanuit de stations worden uitgevoerd. De WMAO kan zorgen voor gratis vervoer voor werknemers, deelname aan opsporings-, reddings- of opgravingsactiviteiten, met inbegrip van regelingen ter plaatse voor de diensten van externe beroepsbeoefenaars of demonstrateurs van apparatuur. De OVC’s van de WMAO zullen de locatie moeten kiezen die een volledige ESS/Emergency Supply zal bevatten, en die het mogelijk zal maken dat een voertuig gemakkelijk toegankelijk is voor onmiddellijk gebruik, na opleiding. De WMAO kan de WMAO een optie bieden voor een betaalde bekrachtiging ter plaatse voor wat betreft het aantal vereiste bedden (indien van toepassing) en om de geschikte locatie te selecteren waar het PERSONEEL zal worden ondergebracht met een totale brandbeveiligingsuitrusting die zal worden gebruikt voor het maken van noodsituaties en snelle waterwinning en het schrapen van reddingsvoertuigen. De WMAO kan samenwerken met de verkopers van beschikbare bescherming (via regelingen met plaatselijke verkopers en wanneer de benodigde bescherming ter plaatse is), om topografische kaartcoördinaten uit te wisselen, en het plaatselijke vervoer van brandblusapparaten te coördineren. De OVC van de WMAO moet zo worden gekozen dat een veilige perimeter binnen de voorgestelde operatie wordt gehandhaafd om verplaatsing van de blusleiding naar beperkte gebieden te minimaliseren. De voorwaarden en kosten voor een bluswaterstation en het gebruik van bluswaterapparatuur kunnen variëren; het WMAO moet de hulpdiensten om advies vragen om een adequate brandbestrijding te verzekeren en de operationele kosten te beoordelen.