Eikenboom Bladeren

Eikenprocessierups verwijderen

De oorspronkelijke rups kan echter nergens heen nadat hij de bladeren van de eik heeft verslonden om volwassen te worden. De tweede generatie wordt voortgebracht door de vlindercocon die talrijke microscopisch kleine eitjes legt in een half-voorbereide tealecidale cocon. Deze tweede generatie rupsen klimt op de stam van de boom en eet eikenbladeren en stamhout alvorens klaar te zijn voor de derde generatie. De eerste generatie eikenprocessierupsen legt eitjes in bladeren binnenin de schors. Zodra de rups uitkomt, ontwikkelen de eitjes zich in het hol binnenin de schors tot er uiteindelijk een bijhorend kopje gekweekte rupsen uitkomt. De tweede generatie is resistent tegen bestrijdingsmiddelen en komt vrijwel niet uit. Ze worden beschermd tegen de zomerhitte door ondergrondse zakken of skibanen die fungeren als zakken van ingesloten schaduw met geen enkel vallend blad om de opgeblazen rupsen te verstoren. kleine gazon verstoorder,iconition9

Afhankelijk van de eik of andere boom zal er een verschillend neerslagpatroon zijn. Sommige gebieden, zoals de Andesbossen in Brazilië, waar de planten in lage valleien of op zachte hellingen staan, hebben kortere, koelere perioden voor nieuwe groei en bloei. In dergelijke soorten wordt al het licht dat de bladeren, stammen of twijgen van deze bomen binnendringt, gemakkelijk geabsorbeerd en komt het terug in de wortels waardoor de volgende generatie evenzeer wordt gestimuleerd. In deze perioden zijn het de afwezige bomen waar de meeste rupsen verblijven. Dit is te wijten aan het feit dat de kortste lengtes van de dagen soms de koudste zijn, vandaar dat zij de warmte verkiezen nadat de slapende, dunbevolkte gebieden aan ruigere omstandigheden zijn blootgesteld.

Lees meer:

Processierups bestrijders
Eikenprocessierups bestrijden
Processierups bestrijding
Bestrijding eikenprocessierups
Bestrijding processierups
Processierups verwijderen
Eikenprocessierups preventief  bestrijden
Wat kost eikenprocessierups bestrijden
Processierups bestrijden kosten